#trebuiesarepornimbusinessul. Grigore Horoi, preşedintele grupului Agricola: Bugetele asumate şi planurile de investiţii sunt în derulare la nivelurile gândite iniţial. Încrederea oamenilor se va reinstala

7 iun 2020 Autor: Florentina Niţu

♦ Bugetul de investiţii din acest an este de 105 milioane de lei ♦ Grupul Agricola are 2.800 de angajaţi ♦ Agricola nu a făcut reduceri de personal ♦ Între 18 şi 20% din totalul businessului Agricola Grup este afectat de măsurile impuse de autorităţi.

Fabricile companiilor care fac parte din grupul Agricola, unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre, salamuri crud uscate şi produse de tip ready meals, au funcţionat la capacitate maximă în timpul stării de urgenţă (16 martie – 15 mai), însă vânzările au fluctuat şi 18-20% din totalul businessului grupului este afectat de măsurile impuse de autorităţi, determinate de evoluţia pandemiei de COVID-19, potrivit reprezentanţilor săi.

La început a fost o creştere, urmată de o scădere, iar în perioada premergătoare Paştilor comenzile au revenit la nivelul dintr-o lună normală, dar imediat după aceea a avut loc o prăbuşire a comenzilor primite, cauzele fiind evidente: resursele financiare limitate sau epuizate, lipsa vizibilităţi privind perspectivele de viitor şi chiar concurenţa importurilor din ţări care destochează la preţuri de dumping.

„Businessul de semipreparate şi ready meals de la Europrod este în proporţie de 75% specific B2B şi astfel afectat în măsură foarte mare de deciziile de închidere a activităţilor HoReCa în Ro­mânia şi în ţările Uniunii Europene. Din cifra de afaceri a Agricola - carne de pasăre, apro­ximativ 10 – 12% ieşeam la export, inclusiv în ţările UE, de ase­menea închise de au­torităţi. (...) Aşa­dar, 18-20% din totalul busi­nessului Agricola Grup este afec­tat de măsurile im­puse de autorităţi, deter­mi­nate de evoluţia pandemiei”, a răspuns Grigore Horoi, pre­şedintele Agricola Inter­naţional, la între­bările ZF trimise cu ocazia de­mersului de a întocmi o nouă ediţie a catalogului în care sunt incluse cele mai importante companii din economie. 

Producţia de carne de pasăre ex­por­tată înseamnă di­verse sor­ti­mente de piept de pui, cantităţi care nu au mai plecat din ţară şi pun presiune pe piaţa internă prin supra­ofertă, adaugă Horoi. Totodată, el men­ţionează că în categoria B2B sunt incluse şi tranzacţiile cu parteneri din industria pro­cesatoare, care la rândul lor se confruntă cu probleme.

Antreprenorul subliniază că respectarea măsurilor stricte sa­nitare şi de siguranţă ali­men­tară nu a fost o provocare pentru ei, deoarece în unităţile din industria cărnii acestea existau deja. Suplimentar, repre­zentanţii Agricola au impus efec­tuarea de triaj epi­demiologic, zilnic, în toate punc­tele de lucru şi uti­lizarea de termo­metre pentru monit­orizarea tem­pe­raturii anga­ja­ţilor; dezin­fec­tarea de mai multe ori pe zi a lo­curilor de muncă şi echipamentelor; instalarea de dispensere cu dezinfectanţi pentru mâini; asigurarea măsurii de distanţare fizică între angajaţi în situaţia transportului; interzicerea accesului persoa­ne­lor din afară. „Din punct de vedere al sala­riaţilor, Agricola nu a făcut reduceri de personal. Avem însă câţiva angajaţi trimişi în şomaj tehnic temporar, de la grădiniţa Agricola şi fabrica de semipreparate, iar acolo unde comenzile sunt mai mici şi nu se impune prezenţa tuturor angajaţilor s-a optat pentru concediu de odihnă sau zile libere cuvenite pentru a fi pregătiţi să readucem activitatea la parametri normali inclusiv în zonele unde, temporar, criza şi măsurile impuse ne-au afectat mai mult”, explică Horoi, care manageriază o companie cu peste 2.800 de angajaţi.

Grigore Horoi consideră că după înche­ierea acestei situaţii lucrurile vor reveni la no­rmal, o mare parte din per­soa­ne se vor întoa­r­ce la serviciu, iar oa­menii îşi vor recă­păta în­cre­de­rea şi antre­pre­norii tre­buie să inves­tească în conti­nuare.

„Bugetele asumate, pla­nu­rile de in­ves­­tiţii sunt în deru­lare la ni­velurile gân­dite ini­ţial şi ex­primăm încre­de­rea că odată cu relaxarea mă­surilor şi re­ve­nirea la lucru a unui nu­măr cât mai mare de per­soane aflate acum în şo­maj teh­nic, încrederea oame­ni­lor se va rein­stala şi vom reveni cu toţii la o viaţă trăită în noua normalitate”, a mai spus el.

 

Compania şi-a propus să investească în acest an 105 milioane de lei.

Horoi spune că şi anul acesta Agricola va pune pe piaţa produse inovatoare (Puiul Fericit şi Ouăle Ochioase – produse inovatoare existente în prezent în portofoliu), care răspund sau chiar crează unele aşteptări şi nu se vor abate de la strategia de a ne dezvolta „constant, mărunt, dar solid”.

Agricola Internaţional a avut în 2019 o cifră de afaceri de 769 milioane de lei şi bugetează pentru acest an o cifră de afaceri de 804 milioane de lei, în creştere cu 4,5%, potrivit calculelor ZF pe baza datelor furnizate de companie. 

 

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 08.06.2020

Printeaza

Atenţie: Această scriere publicistică este destinată exclusiv abonaţilor ZF Corporate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate sunt protejate de către Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe.