Proiect: Persoanele cu handicap grav ar putea fi scutite de plata impozitului în cazul moştenirii