Băncile au seifurile pline de bani: Populaţia a economisit anul trecut la bănci peste 124,5 mld. lei, în creştere cu peste 8% faţă de 2018

23 ian 2020 Autor: Claudia Medrega

Depozitele noi în lei ale populaţie au totalizat 73,2 mld. lei în 11 luni din 2019, în timp ce depozitele în euro au ajuns la echivalentul a 51,3 mld. lei.

Populaţia a depus la bănci în pri­mele 11 luni din 2019 depo­zite noi cumulate, în lei şi euro, de 124,5 mld. lei, cu 8,3% peste ni­ve­lul sume­lor economisite în ace­eaşi pe­rioa­dă a anului 2018, conform da­telor BNR.

Depozitele noi în lei con­sti­tuite de popu­laţie în pri­me­le 11 luni din 2019 au totalizat 73,2 mld. lei, în timp ce depo­zi­tele în euro au însumat 10,8 mld. euro (echivalentul a 51,3 mld. lei).

Depozitele noi ale populaţiei au revenit în 2018 pe creştere faţă de 2017, atât pe com­ponenta în lei, cât şi în euro, după mai mulţi ani de scăderi.

Băncile s-au bazat în ultimii ani pentru fi­nan­ţare în principal pe resursele atrase de la cli­en­ţii persoane fizice, care sunt mai stabile şi care în perioada de criză au marcat o creştere pu­ter­ni­că, pe fondul unui com­por­tament de consum mai prudent. Populaţia a deve­nit din anul 2012 cre­ditor net al băn­ci­lor după ce în perioa­da de boom eco­nomic frenezia cre­dită­rii a făcut ca românii să fie net datori în re­laţia cu instituţiile de cre­dit, stocul de­po­zi­te­lor fiind atunci ega­lat şi apoi de­pă­şit cu paşi rapizi de vo­lu­mul cre­ditelor. Criza econo­mi­că a aplati­zat însă brusc dinamica creditării, iar redre­sa­rea a fost modestă până în ultimii doi ani.

Populaţia îşi lasă economiile în grija băn­ci­lor, deşi acestea plătesc dobânzi mici. În no­iembrie 2019, dobânda medie la depozitele la ter­men în lei era de 2,07%, uşor peste nivelul din 2018, de 1,76%. La depozitele în euro, do­bân­zile sunt mult mai mici, nereuşind să treacă de 0,5%.

„Structura pasivului bilanţier este în con­ti­nuare dominată de depozitele atrase de la rezi­denţi, clienţi neguvernamentali (68%). Popu­laţia se menţine drept principalul furnizor de li­chi­ditate pentru sectorul bancar (depozitele aces­tui sector reprezentând 42% din totalul pa­si­velor, respectiv 61% din stocul agregat al de­po­zi­telor atrase de la rezidenţi). Economiile popu­laţiei în valută au continuat să aibă un aport im­portant“, susţine BNR în cea mai recentă ediţie a Raportului asupra stabilităţii financiare.  

Indicatorul credite pe depozite se situa la 77% în luna septembrie 2019, componenta valu­ta­ră având o tendinţă descrescătoare (pondere de 74% în septembrie 2019, faţă de 77% în martie 2019), potrivit BNR.

 

 

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 24.01.2020

Read this article in English on www.ZFEnglish.com
Printeaza

Atenţie: Această scriere publicistică este destinată exclusiv abonaţilor ZF Corporate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate sunt protejate de către Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe.